Строки реалізації проекту: 2006-2012 р.р.

Виконавці основних заходів: вчителі фізкультури, захисту Вітчизни, педагогічний, учнівський та батьківський колективи.

Очікувані кінцеві результати проекту:

 • оволодіння учнями основами особистої фізичної культури (знання, потреби, мотиви, уміння здійснювати рухову, фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність);
 • досягнення оптимального рівня здоров’я, фізичного розвитку та рухових якостей;
 • виховання моральних і вольових рис характеру особистості;
 • формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя та культури здоров’я;
 • виховання звички регулярно займатися фізичними вправами та спортом;
 • знання з фізичної культури, здорового способу життя та професійно-прикладної фізичної підготовки;
 • уміння займатися різними формами фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 • рухові вміння та навички, які повинні бути сформовані в кожного учня після завершення навчання.

Напрямки і основні задачі проекту:

 • організація постійно діючих спортивних секцій;
 • проведення загальношкільних змагань та зустрічей;
 • участь у районних та міських змаганнях;
 • проведення фізкультурних свят, виступів спортсменів;
 • організація туристичних походів та екскурсій;
 • проведення пропаганди фізичної культури та спорту;
 • надання допомоги в розширенні та збереженні матеріально-спортивної бази ліцею.